Se alla

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer

ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Sunne

22 juni 2022

Liberalernas budgetförslag 2023 samt flerårsplan 2024-2025. Politiska prioriteringar Generella förutsättningar Budget för skatteintäkter och generella statsbidrag baseras på skatteunderlagsprognos per april samt en befolkningsökning…

Liberalerna i Värmlands län